Δραστηριότητες

Home Δραστηριότητες

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αγωγής υγείας και μουσειακής εκπαίδευσης και το παιδί εμπλουτίζει τις εμπειρίες του από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, καλλιεργεί τις αισθήσεις του και οργανώνει τις πράξεις του νοητικές ή κινητικές. Το Νηπιαγωγείο μας ανταποκρινόμενο στην πρόκληση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων αναλαμβάνει το έργο « να μάθει τα νήπια να μαθαίνουν».

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ χαράς και γνώσης τα νήπια εμπλέκονται δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσεγγίζουν διαθεματικά  τη γνώση και μαθαίνουν παίζοντας.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΣΟ ΛΕΚΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ
Αναπτύσσουμε εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στα παιδιά ώστε να υιοθετήσουν τις βασικές συμβάσεις ανάγνωσης και γραφής του αλφαβητικού συστήματος και βιωματικά να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ενταχθεί από το υπουργείο παιδείας και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής γι’αυτό και οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν ποιες ανάγκες εξυπηρετούν οι νέες τεχνολογίες και σε τι χρησιμεύουν στη ζωή μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στο χώρο του σχολείου μας παρουσιάζονται θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις εικαστικής δημιουργίας και παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων που εκπονούνται κατά της διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

  • dr-02
  • dr-04
  • dr-05
  • dr-06
  • dr-08
  • dr-11
  • dr-12
  • i1
  • i2
  • i3

Our Teachers

.

.

.

.

.

.